mobirise.com


STÁLA EXPOZÍCIA

MIKULÁŠ KLIMČÁK
BYZANTSKÁ MISIA

Mikuláš Klimčák (* 1921 - 2016 ) - maliar, sochár, monumentalista ,filozof, ilustrátor, reštaurátor.


- Jeho diela na výstave "Byzantská misia" výrazovo čerpajú z tradičnej byzantskej ikonografie, akcentujú počiatky slovenských národných dejín a obdobie Veľkej Moravy, z ktorého autor vytvoril ikony viacerých osobností.

MUZEÁLNA EXPOZÍCIA

OZVENY SNINY

Dejiny Sniny a dejiny samotného kaštieľa približuje muzeálna expozícia s názvom Ozveny Sniny.

Pri vstupe pozornosť upútajú napríklad nálezy z archeologického výskumu kaštieľa, či kópia originálnej listiny viažúca sa k počiatkom dejín mesta. Návštevník tu môže vidieť ukážku dobového interiérového zariadenia kaštieľa s portrétmi niektorých jeho majiteľov. Vystavené exponáty sú doplnené infopanelmi s najdôležitejšími faktografickými údajmi, dokumentmi, mapami, nákresmi a dobovými fotografiami.


JAROSLAV DROTÁR

POD HLADINOU
Otváracie hodiny

Počas sezóny od 1. júna do 15. septembra

Mimo sezóny od 16. septembra do 30. mája


Pondelok  -   zatvorené

Utorok       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Streda       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.   

Štvrtok      -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Piatok        -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   14. 00 - 18. 00 hod.


* vstup na prehliadku do kaštieľa je v hodinových intervaloch  každú celú hodinu


* posledný možný vstup na prehliadku do kaštieľa je možný pol hodinu pred zatváracou dobou


* vstup je bezplatný

Pondelok  -  07 .30 - 11.  30   13.00 - 15.30 hod

Utorok       -  07. 30 - 12. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.

Streda       -   07. 30 - 12. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.   

Štvrtok      -   07. 30 - 12. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.

Piatok        -   07. 30 - 12. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   zatvorené


* počas štátnych sviatkov bude kaštieľ zatvorený

* prehliadky sa môžu konať individuálne i organizovane

* nie je vylúčená zmena návštevných dní a hodín kaštieľa v Snine, na základe prevádzkových podmienok, a ich prispôsobenie širokej verejnosti podľa záujmu o expozíciu a výstavy v kaštieli.


Mgr. Diana Turčík

Riaditeľ MKOS a kaštieľa

mobil: 0907 841 503
tel.: 057/762 36 35
diana.turcik@snina.sk


PaedDr. Daniela Kapráľová

Kurátor

mobil: 0905 788 513
tel.: 0918 670 205
daniela.kapralova@gmail.com
daniela.kapralova@kastielsnina.sk

Mgr. Edita Kavčáková 

Odborný pracovník

mobil: 0915 934 361
tel.: 0918 670 205
edita.kavcakova@mskssnina.sk

Róbert Jakubec

Správca kaštieľa

mobil: 0949 448 494
tel.: 0918 670 205
robert.jakubec@kastielsnina.sk