mobirise.com

Z HISTÓRIE SNINSKÉHO KAŠTIEĽA

     Návršie, na ktorom sa nachádza dnešný kaštieľ, sa v historických listinách spomína pod názvom Lisa /Lysá/. Prvá zmienka o drevenej kúrii, ktorá sa tu prvotne nachádzala, pochádza z roku 1646. Z nej sa nám zachovali dva opisy – z roku 1654 /súpis vyhotovený pre Juraja IV. Drugeta /+ 1661// a z roku 1728 /urbár humenského panstva/. Drevená kúria bola dvojpodlažná, postavená z ihličnatého dreva a uspôsobená na dva panské byty. Dole boli dve izby s dvoma komorami /spálňami/ a jednou pivnicou, hore tri izby a dve komory /spálne/, a k tomu ešte balkón na spôsob filagórie, z ktorého bol dobrý výhľad. Výhľad bol nielen na protiľahlé záhrady, ale i na širšie okolie. Súčasťou drevenej kúrie bola i priestranná kamenná kuchyňa. V jej susedstve stála drevená stajňa, do ktorej sa zmestilo okolo 12 koní, postavená v roku 1725. Ďalšia, takisto drevená stajňa, bola o tri roky mladšia.

Oproti kúrii sa nachádzal majer, ktorý pozostával z hlavnej majerskej budovy – alódie, postavenej krátko pred r. 1728. Pozostávala z dvoch izieb, troch komôr a átria. Neďaleko stála maštaľ pre dobytok a celé to obkolesovala ohrada. K majeru patrili aj dva rybníky /v dnešnom parku/. Povyše jedného z nich, označenom ako starý rybník, sa nachádzal kamenný domček. Na základe dobovej mapky z roku 1780 vieme, že kúria sa nachádzala severnejšie od budovy dnešného murovaného kaštieľa, na miestach, kde stojí dodnes komplex murovaných hospodárskych objektov


/Obr.1: Mapa Sniny s kúriou na mape z roku 1780/

     Poslednou vlastníčkou sninskej kúrie bola grófka Terézia Vandernatová, rod. Zichy (1705 - 1784, od r. 1742 vdova), manželka grófa Gotharda Jozefa Kazimíra van der Nath (Viedeň 1696 - 1742, Mechelen, Flámsko). Mali sedem detí, z ktorých v Uhorsku ostal iba Henrik. Grófka Terézia dala v Snine v roku 1769 postaviť kaplnku Panny Márie Snežnej v Barlahovom potoku. Zaslúžila sa o to, že sa stala samostatnou rímsko-katolíckou farnosťou v roku 1782. V roku 1780 začala s výstavbu nového murovaného kaštieľa. V roku 1784 však zomiera. Po nej sa stal zemepánom Sniny jej syn Henrik Vandernat.


Od Henrika Vandernata si v roku 1788 vzal do zálohu Sninu, Valaškovce, Modru a Olšinkov podnikateľ Jozef Rholl za sumu 72 tisíc zlatých. Pri ďalšej deľbe majetkov Snina v roku 1797 pripadla Františkovi Vandrernatovi a jeho sestre Anne, vydatej za Jána Okoličániho. Mestečko však i naďalej zostávalo v zálohu a jeho majiteľmi boli Rhollovci. V roku 1819 bol záloh znovuobnovený na dobu 32 rokov, teda až do roku 1851.

/Obr. 2: Zameranie kaštieľa a novej cesty do mesta od Humenného z roku 1865/

     Rhollovci, ako podnikatelia nestatkárskeho pôvodu, sa usadili v Snine, kde Jozef Rholl dostal do zálohu od Vandernatovcov kaštieľ, ktorý pre potreby rodiny dostaval a moderne vybavil. Výstavba kaštieľa bola ukončená v roku 1800, po 20 rokoch od jej začiatku výstavby. Jeho poloha bola situovaná južnejšie od existujúcej drevenej kúrie tak, aby priečelie bolo kolmo orientované na cestu, ktorá sa stala novou cestou pre vstup do mesta z Humenného, namiesto dovtedajšej cez Tablu. Následne bola stará kúria rozobratá a v jej bezprostrednom okolí boli postavené murované sýpky. Ku kaštieľnemu komplexu pribudol ešte tzv. malý kaštielik pre služobníctvo. Touto výstavbou vnútorný areál kaštieľa nadobudol obdĺžnikový tvar so starobylou studňou /dnes prekrytá budovou z druhej polovice 20. storočia/ a fontánou so sochou Herkula z roku 1841. Dva rybníky za kaštieľom, ktoré patrili pôvodne k majeru, boli spojené do jedného a stali sa súčasťou rozsiahleho kaštieľného parku.
V roku 1850 zomiera Štefan Rholl. Kaštieľ prešiel do rúk jeho dcéry Kláry /1809, Snina – 1870, Košice/. Záloh na majetok, ktorý skončil v roku 1851, pravdepodobne nebol vyplatený, a tak Klára Csakyová zostala vlastníčkou kaštieľa až do svojej smrti v roku 1870. Klára a jej manžel Teodor Csáky sa spravovaniu majetku v Snine nevenovali, a tak sa Klára po smrti manžela v roku 1855 dostala do finančných problémov. Z uvedeného dôvodu dávala veľkostatok v Snine s kaštieľom do prenájmu /napr. Solonisovi Wemmemu, Eduardovi Valpertovi alebo Karolovi Schmidtovi/. V roku 1858 celý sninský majetok zaťažila hypotékou vo výške 175 500 zlatých v Rakúskej národnej banke vo Viedni. Po jej smrti v roku 1870, jej dedičia kaštieľ s celým veľkostatkom v roku 1872 odstúpili Rakúskej sprostredkovacej banke. Banka hľadala kupca na majetok, pričom záujem prejavili povereníci Filipa Eugena, arcivojvodu z Flandier. Tí v priebehu rokov 1873 - 74 odkúpili sninský veľkostatok spolu so susedným stakčínskym a hostovickým.


/Obr. 3: Mapa kaštieľa s hospodárskym komplexom a rozsiahlym parkom na mape z roku 1866/

Belgický majiteľ veľa investoval do nového vybavenia kaštieľa. Hneď po jeho dokúpení nakúpili prikrývky, bielizeň, kúpeľňové náčinie, kávové a čajové súpravy, stoly a kuchynské prístroje, riady – celkom 226 položiek v sume 2 012 zlatých. V dvojpodlažnej budove kaštieľa sa nachádzalo okolo 20 miestností, veľký salón, pánske a hosťovské izby, jedáleň a kuchyňa s komorou. Len samotný nábytok v kaštieli bol v roku 1885 ocenený sumou 5 951 zlatých. Veľa investoval i do priľahlého parku, predovšetkým do nákupu a výsadby cudzokrajných drevín. Belgický princ Filip Eugen Sachsen Koburg pravdepodobne Sninu ani nikdy nenavštívil. V roku 1888 sa so svojou manželkou Máriou Hohenzollern rozhodol veľkostatok v Snine predať. Novým majiteľom v tom istom roku sa stal Štefan Ocskay z Budapešti. Pôvodný majiteľ z kaštieľa odsťahoval všetok inventár, ktorý doň nakúpil.

/Obr. 4: Najstaršia známa fotografia kaštieľa z konca 19. storočia/

Štefan Ocskay kaštieľ v Snine vlastnil len krátko. Dal ho do zálohu Pavlovi Kollerichovi z Budapešti a Ľudovítovi Beňovskému z Bratislavy. V roku 1900 kaštieľ získala manželka Ľudovíta Beňovského Alžbeta, rodená Ocskayová, ktorá bola sestrou Štefana Ocskaya. Vlastnila ho do roku 1911. Na správe jej majetkov v Snine sa podieľal aj jej zať gróf Eberhard Schaumburg – Lippe, manžel jej dcéry Ludoviky. Ten väčšinou býval v Grazi a do Sniny prichádzal na letné pobyty. Kaštieľ, v ktorom sa zdržiaval, podľa súdobej literatúry, patril k najhonosnejším budovám, bol pohodlne zariadený, obklopený krásnym parkom. V parku bola v uvedenom období zriadená i malá zvernica.

/Obr. 5: Kresba kaštieľa so sochou Herkulesa z obdobia Alžbety Beňovskej zo začiatku 20. storočia/

V roku 1911 kaštieľ a celý veľkostatok kúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína. V Snine sa zameral na ťažbu dreva, kvôli čomu dal postaviť novú parnú pílu s továrňou na výrobu ohýbaného nábytku a sieť lesných úzkokoľajok. Napokon v roku 1917 celý majetok vrátane kaštieľ, predal Zemplínskemu lesnému hospodárstvu, účastinnej spoločnosti so sídlom v Ružomberku, za pol milióna korún, ktorá ho vlastnila do znárodnenia po druhej svetovej vojne.

/Obr. 6: Kaštieľ v období prvej vlastníctva Zemplínskeho lesného hospodárstva v prvej polovici 20. storočia/.Otváracie hodiny

Počas sezóny od 1. júna do 15. septembra

Mimo sezóny od 16. septembra do 30. mája

Pondelok  -   zatvorené

Utorok       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Streda       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.   

Štvrtok      -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Piatok        -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   14. 00 - 18. 00 hod.


* vstup na prehliadku do kaštieľa je v hodinových intervaloch  každú celú hodinu


* posledný možný vstup na prehliadku do kaštieľa je možný pol hodinu pred zatváracou dobou


* vstup je bezplatný

Pondelok  -  07:30 - 11:  30  13. 00 - 15: 30 hod

Utorok       -  07. 30 - 11. 30, 13. 00 - 15. 30 hod.

Streda       -   07. 30 - 11. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.   

Štvrtok      -   07. 30 - 11. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.

Piatok        -   07. 30 - 11. 00, 13. 00 - 15. 30 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   zatvorené


* počas štátnych sviatkov bude kaštieľ zatvorený

* prehliadky sa môžu konať individuálne i organizovane

* nie je vylúčená zmena návštevných dní a hodín kaštieľa v Snine, na základe prevádzkových podmienok, a ich prispôsobenie širokej verejnosti podľa záujmu o expozíciu a výstavy v kaštieli.


Mgr. Diana Turčík

Riaditeľ MKOS a kaštieľa

mobil: 0907 841 503
tel.: 057/762 36 35
diana.turcik@snina.skPaedDr. Daniela Kapráľová

Kurátor

mobil: 0905 788 513
tel.: 0918 670 205
daniela.kapralova@gmail.com
daniela.kapralova@kastielsnina.sk

Mgr. Edita Kavčáková

Odborný pracovník

mobil: 0915 934 361
tel.: 0918 670 205
edita.kavcakova@mskssnina.sk

Róbert Jakubec

Správca kaštieľa

mobil: 0949 448 494
tel.: 0918 670 205
robert.jakubec@kastielsnina.sk