Web Site Maker

MIESTO V MESTE

regionálna fotografická súťaž
venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Snina  

I. Charakteristika súťaže

Každý máme svoje obľúbené miesta v rodnom meste , alebo neďaleko nich. Snina ponúka veľa krásnych známo-neznámych, či nepovšimnutých zákutí. Sú to naše oázy, na ktoré často zájdeme, posedíme, rozjímame, strávime voľný čas. Vraciame sa na ne pre ich pokoj, krásu, účelnosť, príjemnú atmosféru, vyžarovanie, či niečo úplne iné. A túto atmosféru ponúkame pomocou súťaže zachytiť fotografickým objektívom a kamerou. 

Na výslednej, súťažnej práci možno toto miesto v Snine a okolí doplniť vlastným pocitom, myšlienkou, výpoveďou, vlastnou prítomnosťou, tvorivosťou a fantáziou, ktorej sa medze nekladú


II. Súťažné podmienky: 

1. Regionálna je určená občanom i návštevníkom Sniny a okolia. 

2. Súťaž sa rozdeľuje na skupiny: A. autori od 12 do 20 rokov, B. autori nad 20 rokov    

3. Obidve skupiny súťažia v kategóriách:  

      čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.

Limit na prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií vytvárajúcich jeden cyklus v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného autora. 


III. Technické podmienky:
Fotografie posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: daniela.kapralova@gmail.com, alebo doneste osobne do kaštieľa na USB kľúči.    
1. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát JPG, 30x40cm, 300dpi alebo min 3540x4720 bodov.                                                                                                                          
2. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.
3. V pošte nesmú chýbať identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória. V opačnom prípade nebudú fotografie do súťaže prijaté. 


. IV. Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

1. Súťaž, výstavu a prezentáciu odborne garantuje galerijné oddelenie v kaštieli v Snine.

2. Usporiadatelia zostavujú na objektívne hodnotenie súťažných diel odbornú porotu, zloženú z 3 členov. Porota pozostáva z odborníkov z radov aktívnych fotografov, teoretikov a kurátorov. 

3. Výstupom súťaže bude výstava spojená s projekciou v kaštieli v Snine.Kontakt:

Kaštieľ v Snine, Ul. Kpt. Nálepku 71, 06901 Snina

Telefón: 0918 670 205, 0905 788513

Otváracie hodiny

Počas sezóny od 1. júna do 30. septembra

Mimo sezóny od 1. októbra do 30. mája


Pondelok  -   zatvorené

Utorok       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Streda       -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.   

Štvrtok      -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Piatok        -   10. 00 - 11. 30,  12. 00 - 18. 00 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   14. 00 - 18. 00 hod.


* vstup na prehliadku do kaštieľa je v hodinových intervaloch  každú celú hodinu


* posledný možný vstup na prehliadku do kaštieľa je možný pol hodinu pred zatváracou dobou


* vstup je bezplatný

Pondelok  -  zatvorené

Utorok       -  10. 00 - 12. 00, 13. 00 - 15. 00 hod.

Streda       -   10. 00 - 12. 00, 13. 00 - 17. 00 hod.   

Štvrtok      -   10. 00 - 12. 00, 13. 00 - 15. 00 hod.

Piatok        -   10. 00 - 12. 00, 13. 00 - 15. 00 hod.

Sobota      -   zatvorené

Nedeľa      -   zatvorené


* počas štátnych sviatkov bude kaštieľ zatvorený

* prehliadky sa môžu konať individuálne i organizovane

* nie je vylúčená zmena návštevných dní a hodín kaštieľa v Snine, na základe prevádzkových podmienok, a ich prispôsobenie širokej verejnosti podľa záujmu o expozíciu a výstavy v kaštieli.


PhDr. Daniel Andráško

Riaditeľ MKOS

mobil: 0915 934 361
tel.: 057/762 36 35
daniel.andrasko@snina.sk
daniel.andrasko@kastielsnina.sk


PaedDr. Daniela Kapráľová

Kurátor

mobil: 0905 788 513
tel.: 0918 670 205
daniela.kapralova@gmail.com
daniela.kapralova@kastielsnina.sk

Mgr. Viktória Capová 

Odborný pracovník

mobil: 0918 670 205
tel.: 0918 670 205
viktoria.capova@snina.sk
viktoria.capova@kastielsnina.sk

Mgr. Edita Kavčáková

Odborný pracovník

mobil: 0918 670 205
tel.: 0918 670 205
Edita.Bodnarova@snina.sk
edita.bodnarova@kastielsnina.sk

Róbert Jakubec

Správca kaštieľa

mobil: 0949 448 494
tel.: 0918 670 205
robert.jakubec@kastielsnina.sk

Anna Barancová

Upratovačka

mobil: 0918 670 205
tel.: 0918 670 205
anna.barancova@kastielsnina.sk

 

 

  
 
 

Dajte o nás vedieť!